XRF金屬元素檢驗

聯東金屬新增金屬元素成分檢驗,XRF設備約可以在3秒~30秒之間測出數據

可以檢測元素Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Sn, Hf, Ta, W, Pt, Au, Pb, Bi

提升品管準確度

引用通告地址: http://www.landon.com.tw/blog/trackback.php?tbID=50&extra=1c6db0
標籤: XRF 金屬分析 成分檢驗 分光儀 金屬元素
評論: 0 | 引用: 0 | 閱讀: 2376